Sari, R. “PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 47 TAHUN DENGAN HIPERKOLESTROLEMIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA”. Journal of Health Science and Physiotherapy, Vol. 4, no. 1, Jan. 2022, pp. 44-56, doi:10.35893/jhsp.v4i1.85.