Sari, Retno. 2022. “PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 47 TAHUN DENGAN HIPERKOLESTROLEMIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA”. Journal of Health Science and Physiotherapy 4 (1), 44-56. https://doi.org/10.35893/jhsp.v4i1.85.