Edi, Dhea. 2022. “PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 76 TAHUN DENGAN OSTEOARTHRITIS DAN DISPEPSIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA”. Journal of Health Science and Physiotherapy 4 (1), 32-43. https://doi.org/10.35893/jhsp.v4i1.84.