Edi, D. (2022). PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 76 TAHUN DENGAN OSTEOARTHRITIS DAN DISPEPSIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA. Journal of Health Science and Physiotherapy, 4(1), 32-43. https://doi.org/10.35893/jhsp.v4i1.84