Sari, R. (2022) “PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 47 TAHUN DENGAN HIPERKOLESTROLEMIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA”, Journal of Health Science and Physiotherapy, 4(1), pp. 44-56. doi: 10.35893/jhsp.v4i1.85.