Sari, R. (2022). PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 47 TAHUN DENGAN HIPERKOLESTROLEMIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA. Journal of Health Science and Physiotherapy, 4(1), 44-56. https://doi.org/10.35893/jhsp.v4i1.85