(1)
Sari, R. PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 47 TAHUN DENGAN HIPERKOLESTROLEMIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA. JHSP 2022, 4, 44-56.