[1]
Sari, R. 2022. PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 47 TAHUN DENGAN HIPERKOLESTROLEMIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA. Journal of Health Science and Physiotherapy. 4, 1 (Jan. 2022), 44-56. DOI:https://doi.org/10.35893/jhsp.v4i1.85.