[1]
Edi, D. 2022. PENATALAKSANAAN PADA WANITA USIA 76 TAHUN DENGAN OSTEOARTHRITIS DAN DISPEPSIA MELALUI PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA. Journal of Health Science and Physiotherapy. 4, 1 (Jan. 2022), 32-43. DOI:https://doi.org/10.35893/jhsp.v4i1.84.